Температура на операција: 5-10 °C над амбиетална температура до +300 °C Точност на температура: до 99.9 °C: 0.1 / од 100 °C: 0.5 Подесување на температурен опсег: +20 до +300 °C Температурен сензор: 1 Pt100 сензор DIN класа A in 4-wire-circuit Волумен на печка: 449 L Број на полици: 2 полици електрополирани од нер’ѓосувачки челик Максимум број на полици: 8 Максимум маса на материјал во печка: 300 kg Максимум маса на материјал на полица: 30 kg Внатрешни димензии: 1040 x 720 x 600 mm Тајмер: 1 min до 99 дена Дигитална микропроцесорска контрола со TFT дисплеј Калибрација на +160°C Изработена од цинк обложен нер’ѓосувачки челик Напојување: 400 V; 5800 W Вентилација со форсирана воздушна циркулација од тивка воздушна турбина AtmoCONTROL софтвер Автодијагностички систем Изолирана врата од нер’ѓосувачки челик со 2 точки на заклучување