DR600-T Дигитален рефрактометар, со интегриран пелтиер цонтролер на температура. Опсег на мерења- nD 1,3200-1,5800; 0-95%Brix Точност: nD +/- 0.0001; +/-0.1%Brix Резолуција: nD 0.0001; 0.1%Brix Температура: 10-80 C ICUMSA compliant