Центрифугата вклучува: -Ротор со 12 места Модел 1252 – А -Инсерти 2031 за 1,5 ml туби – Maximum rcf : 15558