Температура на операција: 0 до +60 °C Точност на температура: 0.1°C Подесување на температурен опсег: 0 до +60 °C Температурен сензор: 1 Pt100 сензор DIN класа A in 4-wire-circuit Волумен на комора: 256 L Број на полици: 2 полици електрополирани од нер’ѓосувачки челик Максимум број на полици: 9 Максимум маса на материјал во печка: 200 kg Максимум маса на материјал на полица: 20 kg Внатрешна стаклена врата Внатрешни димензии: 640 x 800 x 500 mm Тајмер: 1 min до 99 дена Дигитална микропроцесорска контрола со 2 TFT дисплеја Калибрација на 3 точки по избор Изработена од цинк обложен нер’ѓосувачки челик Напојување: 230 V; 1450 W Форсирана вентилација со подесување од 10-100% AtmoCONTROL софтвер Автодијагностички систем Изолирана врата од нер’ѓосувачки челик со 2 точки на заклучување Визуелен и звучен аларм Светлина: дневна и УВ светлина која може да биде програмирана преку контролер Бела светлина +/- 6 % УВ светлина +/- 10 % Делот за осветлување се содржи од: 4 флуоресцентни ламби со бела светлина (D65, 6.500K) 2 УВ ламби во спектрално подрачје на 320-400nm Влажност: влажноста се постигнува преку надворешен резервоар со пумпа Навлажнување преку парен генератор Гаранција: 3 години