Memmert incubator IF30m

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: IF30M

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: IF30M

• SingleDISPLAY
• Природна циркулација на воздухот
• Волумен 32L
• Димензии 400 x 320 x 250 mm
• Макс. број на внатрешни полици 3
• Макс. оптеретување на комората 60 kg
• Макс. оптеретување по полица 20 kg
• Температурен опсег од +20 до +80 °C
• Вклучен сертификат за калибрација за +37°C
• Точност на поставување на температурата до 0,1 °C
• Дигитален бројач со подесување на време, прилагодлив од 1 минута до 99 дена
• Електрично оптоварување 230 V, 50/60 Hz приближно 1600 W
• Електрично оптоварување 115 V, 50/60 Hz приближно 800 W
• Амбиентална температура +5 °C to +40 °C
• Целосно изолирана врата од нерѓосувачки челик со заклучување во 2 точки (заклучување на вратата со компресија)
• Внатрешна стаклена врата