Memmert Incubator IN55m

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: IN55M

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: IN55M

• SingleDISPLAY
• Природна циркулација на воздухот
• Волумен 53L
• Димензии 400 x 400 x 330 mm
• Макс. број на внатрешни полици 4
• Макс. оптеретување на комората 80 kg
• Макс. оптеретување по полица 20 kg
• Температурен опсег од +20 до +80 °C
• Вклучен сертификат за калибрација за +37°C
• Точност на поставување на температурата до 0,1 °C
• Дигитален бројач со подесување на време, прилагодлив од 1 минута до 99 дена
• Електрично оптоварување 230 V, 50/60 Hz приближно 1000 W
• Електрично оптоварување 115 V, 50/60 Hz приближно 900 W
• Амбиентална температура +5 °C to +40 °C
• Целосно изолирана врата од нерѓосувачки челик со заклучување во 2 точки (заклучување на вратата со компресија)
• Внатрешна стаклена врата