Memmert universal oven UF1060

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: UF1060

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: UF1060

• Температура на операција: 5-10 °C над амбиетална температура до +300 °C
• Подесување на температура: +20°C до +300°C
• Точност на температура: до 99.9 °C: 0.1 / од 100 °C: 0.5
• Подесување на температурен опсег: +20 до +300 °C
• Температурен сензор: 1 Pt100 сензор DIN класа A in 4-wire-circuit
• Волумен на печка: 1060 L
• Број на полици: 2 полици електрополирани од нер’ѓосувачки челик
• Максимум број на полици: 14
• Максимум маса на материјал во печка: 300 kg
• Максимум маса на материјал на полица: 20 kg
• Внатрешни димензии: 1224 x 1720 x 1035 mm
• Тајмер: 1 min до 99 дена
• Дигитална микропроцесорска контрола со 2 TFT дисплеја
• Twin Display
• Калибрација на +160°C
• Изработена од цинк обложен нер’ѓосувачки челик
• Напојување: 400 V; 7000 W
• Вентилација со форсирана воздушна циркулација од тивка воздушна турбина
• AtmoCONTROL софтвер
• Автодијагностички систем
• Изолирана врата од нер’ѓосувачки челик со 2 точки на заклучување
• Форсирана воздушна циркулација од 2 тивки воздушни турбини