Memmert universal oven UN260plus

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: UN260PLUS

Категорија: Инструменти

Бренд:

SKU: UN260PLUS

• Температура на операција: 5-10 °C над амбиетална температура до +300 °C
• Точност на температура: до 99.9 °C: 0.1 / од 100 °C: 0.5
• Подесување на температурен опсег: +20 до +300 °C
• Температурен сензор: 1 Pt100 сензор DIN класа A in 4-wire-circuit
• Волумен на печка: 256 L
• Број на полици: 2 полици електрополирани од нер’ѓосувачки челик
• Максимум број на полици: 9
• Максимум маса на материјал во печка: 300 kg
• Максимум маса на материјал на полица: 20 kg
• Внатрешни димензии: 640 x 800 x 500 mm
• Тајмер: 1 min до 99 дена
• Дигитална микропроцесорска контрола со TFT дисплеј
• Калибрација на 3 температурни точки
• Изработена од цинк обложен нер’ѓосувачки челик
• Напојување: 230 V; 2500 W
• Вентилација по природна конвекција
• AtmoCONTROL софтвер
• Автодијагностички систем
• Изолирана врата од нер’ѓосувачки челик со 2 точки на заклучување