Димензии 147*100*100мм Капацитет Cryotube1/2ml или микротуби 1.5/2ml 12 места Температура / Време -20 C/ 60 min.