Димензија 147*100*100 Капацитет Cryotubi1/2 ml или микротуби 1,5/2 ml 12 места Температура/ Време -70C / 45 мин