Што работи БИ ЕЛ Инженеринг

Широкото портфолио и асортиман на компанијата БИ ЕЛ Инженеринг опфаќа комплетно опремување, одржување и снабдување на сите потребни видови лабораториска опрема, лабораториски мебел, хемикалии и потрошен материјал на сите дејности во секаков вид на индустрија.

Индустриски и
применети науки

» Агрoгеномија
» Ветерина
» Биопроцесирање
» Рударска индустрија

Применети
науки

» Антитела
» Анализа и култура на клетки
» Трансфекција
» Клонирање

Клиничка
дијагностика

» Патологија
» Ин-Витро
» Трансфузија
» Био-Банкарство

Лабораториски
решенија

» Лабораториска опрема и потрошен материјал
» Лабораториска пластика и материјали

Индустриски и применети науки

» Агрoгеномија
» Ветерина
» Биопроцесирање
» Рударска индустрија

Применети науки

» Антитела
» Анализа и култура на клетки
» Трансфекција
» Клонирање

Клиничка дијагностика

» Патологија
» Ин-Витро
» Трансфузија
» Био-Банкарство

Лабораториски решенија

» Лабораториска опрема и потрошен материјал
» Лабораториска пластика и материјали

Лаборатории за дијагностика и анализа

Биохемија
Биохемија
Микробиологија
Микробиологија
Ин Витро
Ин Витро
Молекуларна биологија
Молекуларна биологија
Имунологија
Имунологија
Генетика
Генетика
Онкологија
Онкологија
Биотехнологија
Биотехнологија
Ветерина
Ветерина
Гинекологија и Ембриологија
Гинекологија и Ембриологија
Клиничка фармација
Клиничка фармација
Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина
Контрола и квалитет на лекови
Контрола и квалитет на лекови
Форензика
Форензика
Судска медицина и Криминалистика
Судска медицина и Криминалистика
Токсикологија
Токсикологија

Индустриски лаборатории

Винарии
Винарии
Млекари
Млекари
Канабис
Канабис
Пивари
Пивари
Кандиторска индустрија
Кандиторска индустрија
Генетика
Месна индустрија
Храна и пијалаци
Храна и пијалаци
Рудници
Рудници
Ветерина
Цементари, индустрија за Јаглен и Минерали
Гинекологија и Ембриологија
Анализа на вода
Агрокултура
Агрокултура
Нуклеарна медицина
Нафтена индустрија
Метрологија
Метрологија
Фармацевска индустрија
Фармацевска индустрија