Клиенти

Се трудиме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување на најнова опрема и материјали за нивните потреби.

Квалитет

Нашата цел е да им понудиме на нашите клиенти квалитет на производ кој ги исполнува највисоките стандарди.

Нов магацин

За задоволство и доверба кон нашите клиенти, нашиот Магацин со капацитет од 1000m2 е опремен и се користи за акумулирање на лабораториска опрема.

Нови канцеларии и магацин

Новоотворените канцеларии на БИЕЛ Инженеринг се во комбинација со новиот Магацин, кој се наоѓа во индустриската зона Василево. За задоволство и доверба кон нашите клиенти, нашиот Магацин со капацитет од 1000m2 е опремен и се користи за акумулирање на лабораториска опрема. Покрај тоа, нашиот нов Магацин е сертифициран за хемикалии и прекурзори.