За нас

БИ ЕЛ инженеринг е компанија која опремува голем опсег на медицински и индустриски лаборатории во Македонија и околните држави. Имајки работно искуство повеке од 24 години, услугите на БИ ЕЛ константно се зголемуваат соодвенто најиновативните лабораториски опреми.

Во текот на овие години со огромна работа и посветенот, сме сведоци како нашите услуги допринесоа за постабилна медицина, индустрија и образование. Бидејќи БИ ЕЛ е една од првите компании во Македонија која увезува лабоработиска опрема, со сигурност можеме да кажеме дека поради нашите услуги голем број институции имаат можност на работа со најсовремени апарати и материјали за секаков стандард.
Тоа што нашите најпрви клиенти и до ден денес ги користат услугите на БИ ЕЛ, зборува доволно за квалитетот кој го поседуваме.

biel-2